ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

0

Σταδιοδρομία, ανάπτυξη και ευεξία, έκθεση Eurydic
Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και την καθιστούν μια γόνιμη εμπειρία για όλους τους μαθητές. Η πανδημία, η ταχεία μετάβαση από την πρόσωπο με πρόσωπο στην σε εξ αποστάσεως μάθηση έχουν αναδείξει περαιτέρω την ουσιαστική συμβολή τους στις κοινωνίες μας. Εάν από τη μία πλευρά, ο ρόλος των εκπαιδευτικών εξελίσσεται καθώς προκύπτουν νέες απαιτήσεις αλλά και προσδοκίες, μαζί με νέες ευθύνες, από την άλλη πλευρά, το επάγγελμα αυτό διέρχεται μια επαγγελματική κρίση εδώ και μερικά χρόνια.
Το δίκτυο Eurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια έκθεση για τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Η έκθεση επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που απεικονίζει πώς οι πολιτικές και οι κανονισμοί συμβάλλουν στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
Η Έκθεση συνδυάζει δεδομένα Eurydice σχετικά με την εθνική νομοθεσία με δεδομένα σχετικά με τις πρακτικές και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από τη Διεθνή Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης του ΟΟΣΑ (TALIS). Αυτές οι δύο πηγές δεδομένων μαζί φωτίζουν τον αντίκτυπο που παράγουν οι εθνικές πολιτικές στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Παρέχει επίσης έδαφος για μεταρρυθμίσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Η έκθεση καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.
Κύρια ευρήματα της έκθεσης
Συνθήκες εργασίας
Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ευρώπη απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με μόνιμες συμβάσεις, αν και σε επίπεδο ΕΕ ένας εκπαιδευτικός σε πέντε εργάζεται με προσωρινή σύμβαση. Αυτή η αναλογία γίνεται ένας στους τρεις για εκπαιδευτικούς κάτω των 35 ετών.
Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια γενική δυσαρέσκεια για τους μισθούς τους. Κατά μέσο όρο, περίπου ο μισός χρόνος των εκπαιδευτικών αφιερώνεται στη διδασκαλία, το ένα τέταρτο στον προγραμματισμό και τη βαθμολόγηση και ένα άλλο τέταρτο σε άλλες εργασίες, όπως η επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες, δραστηριότητες διοίκησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Διδακτική σταδιοδρομία
Αν και υπάρχει υποχρεωτικό καθήκον για τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, το φάσμα των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για τα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει υποστήριξη για πρόωρη σταδιοδρομία. Ωστόσο, λιγότερο από το 50% των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη αναφέρουν ότι επωφελήθηκαν από αυτό. Περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι επωφελήθηκαν από δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σε χώρες όπου η εισαγωγή είναι υποχρεωτική.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Σε όλες σχεδόν τις χώρες όπου η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται, η διαδικασία έχει ως στόχο να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία τους για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι τα σχόλια που ελήφθησαν ήταν χρήσιμα για το σκοπό αυτό.
Ευημερία των εκπαιδευτικών
Σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν το 50% των εκπαιδευτικών αισθάνονται «λίγο» ή «πολύ» άγχος στην εργασία.
Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία με κλίμα συνεργασίας και όσοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών και παρακινούν τους μαθητές αναφέρουν γενικά χαμηλότερα επίπεδα στρες.
Κινητικότητα εκπαιδευτικών
Μόνο μια μειονότητα εκπαιδευτικών στην Ευρώπη έχουν βρεθεί στο εξωτερικό για επαγγελματικούς σκοπούς. Τα προγράμματα της ΕΕ είναι τα κύρια προγράμματα χρηματοδότησης της διακρατικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών.
Οι Εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές έχουν χαρακτηριστεί ως τομέας προτεραιότητας ως μέρος της πρότασης της Επιτροπής για την επίτευξη του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης έως το 2025.
Αυτή η έκθεση θα βοηθήσει στην ενημέρωση δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, όπως: εγκαινιάζοντας τις εκπαιδευτικές ακαδημίες Erasmus στο νέο πρόγραμμα Erasmus το 2021 για τη δημιουργία δικτύων ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ενώσεων εκπαιδευτικών, ανάπτυξη ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων σταδιοδρομίας κατά την περίοδο 2021-2022 για την υποστήριξη της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών της σχολικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής για την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού βραβείου καινοτόμου διδασκαλίας για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών (και των σχολείων τους) που συμβάλλουν εξαιρετικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

επιμέλεια
Νίκος Ξένος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ:
EPALE

Leave a Reply