Οι εκφωνήσεις των θεμάτων στην Ιστορία και τη Φυσική Γενικής Παιδείας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Σακελλαράκης

0

Basic RGB

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

them_ist_gen_hmer_esp_no_150520_Page_1them_ist_gen_hmer_esp_no_150520_Page_2them_ist_gen_hmer_esp_no_150520_Page_3them_ist_gen_hmer_esp_no_150520_Page_4

 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

them_fis_gen_c_hmer_no_150520_Page_1them_fis_gen_c_hmer_no_150520_Page_2them_fis_gen_c_hmer_no_150520_Page_3them_fis_gen_c_hmer_no_150520_Page_4them_fis_gen_c_hmer_no_150520_Page_5

Leave a Reply