Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την επαναλειτουργία του δημοσίου ΚΤΕΟ Κορινθου

0

image

Την επαναλειτουργία του κερδοφόρου δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κορινθίας ζήτησαν με παρέμβασή τους προς τον Υπουργό Μεταφορών οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας
Το επιτακτικό τοπικό αίτημα για επαναλειτουργία του δημόσιου ΚΤΕΟ του Νομού Κορινθίας, που λειτούργησε ανελλιπώς από το 1986 στην περιοχή του Λεχαίου με καθημερινές εισπράξεις άνω των 2000€, ανέδειξαν με Ερώτηση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Γιώργος Τσόγκας, Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Ψυχογιός και άλλες δύο βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρθηκαν αναλυτικά σε μια σειρά παραγόντων που οδήγησαν στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚΤΕΟ Κορινθίας προκειμένου να επαναλειτουργήσει, και έθεσαν αιχμηρά και στοχευμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό.
Παραθέτουμε αναλυτικά την Ερώτηση:
«Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Επαναλειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ Π.Ε. Κορινθίας
Στο Νομό Κορινθίας, περιοχή Λεχαίου, λειτούργησε ανελλιπώς από το 1986 Δημόσιο ΚΤΕΟ, με πλήρη επάρκεια προσωπικού, πιστοποιημένους ελεγκτές, άρτιο κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι καθημερινές του εισπράξεις, κατά τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας του ξεπερνούσαν τις 2000€( συνολικά έσοδα 815.404 € το 2011 και 730.381 € το 2012), σύμφωνα με το με Αρ. Πρ. 37/10/02/2013 έγγραφο του Τμήματος ΚΤΕΟ Π. Ε. Κορινθίας. Ειρήσθω, ότι, στις περιοχές Ισθμίας και Καλαμακίου λειτουργούν δύο ιδιωτικά ΚΤΕΟ, το μεν πρώτο ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αφοί ΠΙΤΣΑΚΗ Α.Ε., από το έτος 2011 (αφορά μόνο φορτηγά αυτοκίνητα), το δε δεύτερο ιδιοκτησίας της εταιρείας AUTOVISION-ΙΚΤΕΟ Κορίνθου ΕΠΕ από το έτος 2013.
Με σκοπό την εναρμόνιση του Δημόσιου ΚΤΕΟ Κορινθίας με τις οδηγίες της Υ.Α. 20794/2222/2012, η Π.Ε. Κορινθίας ενέταξε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2012 το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Π.Ε. Κορινθίας» με προϋπολογισμό και πίστωση 85.165,20€. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 16-12-2013 και κατόπιν ένστασης επαναπροκηρύχθηκε στις 26-03-2014.
Έκτοτε, από την αλληλογραφία η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ερώτηση παρατηρείται ολιγωρία της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Πελοποννήσου να προχωρήσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και ταυτόχρονα εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της, ειδικότερα:
Η εν λόγω Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Πελοποννήσου σε έγγραφό της στις 27-05-2015 απαντώντας στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας, γιατί καθυστερούσε η πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου, αναφέρει, ότι με το από 1-09-2014 Πρακτικό 2ο της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, ολοκληρώθηκε το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων και εκκρεμεί η έγκρισή του από το αρμόδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή)». Το ίδιο ως άνω έγγραφο, με ημερομηνία 3-06-2015 τροποποιείται από την εν λόγω Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού και αποστέλλεται με ορθή επανάληψη, η οποία παραδόξως αναφέρει ότι εκκρεμεί η δική της εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Παραδέχεται, δηλαδή, ότι με δική της ευθύνη- και όχι της Οικονομικής Επιτροπής- είχαν περάσει 10 μήνες (και ήδη μέχρι σήμερα 17 μήνες) και ακόμη δεν έχει να διαβιβάσει την εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.
Ιδιαίτερα ερωτήματα εγείρονται από το συνημμένο στην παρούσα ερώτηση σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σε συνεδρίασή του στις 20-07-2015 εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. προηγουμένων ετών της Π.Ε. Κορινθίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση της πίστωσης του εν λόγω έργου σε μόλις 718,76 €! Ειδικότερα επήλθε μείωση της πίστωσης του έργου ΚΑΠ032014001 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Π.Ε. Κορινθίας κατά 84.446,44€ που θα διαμορφωθεί σε 718,76€», ούτω:
Είναι σαφές ότι η διαφορά της πίστωσης που προέκυψε μετά την παραπάνω μείωση καθιστά ανέφικτη τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ελλείψει της αρχικά εγκεκριμένης και δεσμευμένης πίστωσης.
Ωστόσο, από τον περασμένο Ιούνιο έως σήμερα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Υπουργείου Οικονομίας και του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας γιατί καθυστερεί η επαναλειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ της ΠΕ Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένου και της Κορίνθου, αναφέρει στο μεν έγγραφό του στις 17-06-2015, ότι «το Δημόσιο ΚΤΕΟ ΠΕ Κορινθίας… βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού προμήθειας…», στο δε έγγραφο στις 18-09-2015, ότι «…βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγωνισμού προμήθειας του νέου τεχνολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού… και εκκρεμεί η εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών, ΚΤΕΟ Κορινθίας προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκρισή του», πράγμα που κατά τα ανωτέρω, ήδη εκκρεμούσαν από 1-9-2014.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η δημοσιονομική δυσπραγία της χώρας δεν επιτρέπει να χάνονται πολύτιμα έσοδα από κερδοφόρες δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη, ενώ τα αντίστοιχα δημόσια ΚΤΕΟ, όπως της Μεσσηνίας έχουν ήδη επαναλειτουργήσει με επιτυχία,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
Με ποιες ενέργειες θα εξασφαλίσει την επαναλειτουργία του κερδοφόρου
Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κορινθίας;
Για ποιο λόγο το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Κορινθίας αδράνησε και δεν έστελνε το Πρακτικό με την Είσήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή;
Προτίθεται να ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕ Κορινθίας;».

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τσόγκας Γιώργος
Γεννιά Γεωργία
Θελερίτη Μαρία
Καρακώστα Ευαγγελία
Ψυχογιός Γιώργος

Leave a Reply