Οι απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών 1η μερα

0

image

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά μνημεία και πιο συγκεκριμένα στην αξία τους και την αναγκαιότητα ανάδειξης τους. Αρχικά τα μνημεία εκφράζουν τη δημοκρατία και συσχετίζονται με τη ψυχαγωγία και το θέατρο. Επίσης το αρχαίο θέατρο φαίνεται να συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Ωστόσο, παρατηρούνται προβλήματα εξαιτίας των φθορών. Ο συγγραφέας πιστεύει στην ανάγκη αξιοποίησης, προστασίας ,καταγραφής  τους  προκειμένου να βιώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.Επομένως απαιτούνται κοινές  προσπάθειες από πνευματικούς ανθρώπους ,επιστήμονες και πολιτικούς ώστε να χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί δημιουργικά.Τέλος,και η δραστηριοποίηση του ευρύτερου κοινού μπορεί να συντελέσει στην προστασία τους.

B1. α. Σ/  β. Λ/  γ. Λ/  δ. Λ/  ε. Σ

Β2. α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα. Το αίτιο είναι η καταγραφή όλων των μνημείων και το αποτέλεσμα είναι η συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου (των μνημείων)
Επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναπτύσσεται με διαίρεση.
Διαιρετέα έννοια: μνημείων
Μέλη της διαίρεσης: των πολύ ή λιγότερο γνωστών………μαρτυρίες

β) πρώτα απ’ όλα: Κατά πρώτον/Αρχικά, πρωτίστως, πρωτευόντως
    παράλληλα: συγχρόνως, ταυτόχρονα, επιπροσθέτως
    εξάλλου: άλλωστε, επιπρόσθετα

Β3. α)
εκτυλίσσεται: συμβαίνει, διαδραματίζεται, διεξάγεται, εξελίσσεται
κατάλοιπα: υπολείμματα, λείψανα, απομεινάρια      
επιδίωξη: στόχος, σκοπός, φιλοδοξία
προσέγγισης: πλησιάσματος, επαφής, σύγκλισης, εγγύτητας
ολοκληρωμένη: πλήρη, άρτια, συγκροτημένη

Β3 β)
Αναπτυσσόταν: περιοριζόταν, υποβαθμιζόταν, έφθινε, παρήκμαζε, συρρικνωνόταν, συμπτυσσόταν
Δράση: αδράνεια, ακινησία, στασιμότητα, απραξία
Ερευνημένων: ανερεύνητων, ανεξέταστων, αχαρτογράφητων
Γνωρίζουμε: αγνοούμε
Ανάδειξης: απόκρυψης, υπονόμευσης, υποβάθμισης, υποβιβασμού

Β4
α) Η διπλή παύλα διασαφηνίζει-επεξηγεί-συμπληρώνει τα προαναφερθέντα και συγκεκριμένα ποια μνημεία πρέπει να καταγραφούν.
β) Επικρατεί το γ΄ πρόσωπο, το οποίο προσδίδει αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και επισημότητα στο κείμενο.(σοβαρό ύφος)

Leave a Reply