Οδηγός στους κατασκευαστές με υπογραφή Ταγαρά για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

0

Η ευαισθησία του Κορινθίου υφυπουργού Νίκου Ταγαρά για τα άτομα με αναπηρία είναι γνωστή για αυτό και στη νέα υπουργική απόφαση δίνονται στους μελετητές και τους κατασκευαστές έργων, οδηγίες για την δυνατότητα πρόσβασης από όλους σε δημόσιους χώρους αλλά και στα υπόλοιπα κτίρια.

Το ποστ του Κορίνθιου Υφυπουργού.

Θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων είναι να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα.

Γι’ αυτό όλα τα κτίρια, νέα ή παλιά, όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, δημόσιοι ή ιδιωτικοί πρέπει να είναι προσβάσιμοι για όλους.

Με Υπουργική Απόφαση δίνουμε στους μελετητές και τους κατασκευαστές έργων τον απαραίτητο «οδηγό» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ώστε να γίνουν τα κτίρια και οι κοινόχρηστοι χώροι προσβάσιμοι για όλους και ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες και τα εμποδιζόμενα άτομα.

Είναι καθήκον όλων μας, όλης της Πολιτείας, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονταν μέχρι σήμερα τα κτίρια και ο δημόσιος χώρος.

Είναι χρέος μας προς τους συμπολίτες μας καθώς η ελεύθερη μετακίνησή τους αποτελεί ζήτημα ισονομίας!

Η σχετική Υπουργική Απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 5045/01.11.2021).

Leave a Reply