Οδηγοί, δείτε το βίντεο και μην το βγάλετε από το μυαλό σας ποτέ!

0
driverΔεν χρειάζονται πολλά λόγια. 
Αρκεί να δείτε το βίντεο με προσοχή
 και θάρρος. 
Και να το έχετε πάντα ως εικόνα
 μέσα στο μυαλό σας, κάθε φορά
 που το πόδι κολλάει στο γκάζι…

Απάντηση