Οδηγίες προς ψηφοφόρους, αλλά και υποψηφίους

0

Λεπτομερείς οδηγίες προς ψηφοφόρους, υποψηφίους, αλλά και υπεύθυνους για τη διενέργεια των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, περιέχει πολυσέλιδη εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές εν δυνάμει ψηφοφόροι είναι 9.808.760 άτομα, που θα κληθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 19.733 εκλογικά τμήματα, εκ των οποίων τα 574 είναι εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών. Υπενθυμίζεται, ωστόσο ότι ως ετεροδημότες, στον τόπο διαμονής τους θα ψηφίσουν μόνον όσοι είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 (και εφόσον στον τόπο διαμονής τους έχει συσταθεί τμήμα ετεροδημοτών). Από την άλλη, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ετεροδημότη, δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν στο δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους (ακόμα και αν έχει λήξει εφόσον πρόκειται για ελληνικό διαβατήριο) ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών Ταμείων. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, οι ψηφοφόροι μπορούν να λάβουν έντυπη βεβαίωση εκλογικού δικαιώματος.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφής -υπάρχει η επισήμανση Δ στον εκλογικό κατάλογο- ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ίδια μέρα σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.

Οι εκλογείς που δεν θα βρουν το όνομά τους στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, έχουν τη δυνατότητα έως το τέλος της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθούν στο δήμο τους και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι στους παραλειφθέντες εκλογείς δεν περιλαμβάνονται οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων.

Αν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λευκό ψηφοδέλτιο το οποίο συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκλογέα ως προς την αναγραφή του ονόματος του συνδυασμού της επιλογής του. Τυχόν συμπλήρωσή του από την εφορευτική επιτροπή συνιστά παραβίαση των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm, οι εκλογείς μπορούν να μάθουν τον κωδικό του εκλογικού διαμερίσματος, στο οποίο ψηφίζουν.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm οι εκλογείς μπορούν να πληροφορηθούν εάν θα ψηφίσουν σαν ετεροδημότες.

Leave a Reply