ΟΑΕΔ: Στους 173.526 οι επιδοτούμενοι άνεργοι το Δεκέμβριο

0

ΟΑΕΔ: Στους 173.526 οι επιδοτούμενοι άνεργοι το ΔεκέμβριοΣτους 858.125 έφθασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 0,42% ή κατά 3.608 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Μικρή αύξηση κατά 253 ή κατά 0,12% εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία και οι οποίοι ανέρχονται σε 205.803 άτομα από 205.550 τον Νοέμβριο. Από αυτούς του 33,38% ή 68.687 άτομα, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Αύξηση κατά 53.173 άτομα παρατηρείται στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι έφθασαν τους 173.526 άτομα από 120.353 τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ανέρχονται σε 858.125 άτομα. Από αυτούς οι 453.098 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι 205.803 άνεργοι, οι οποίοι, αν και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία. Από αυτούς οι 68.687 είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, οι 342.696 είναι άνδρες (39,94%), ενώ η πλειονότητα δηλαδή 515.429 είναι γυναίκες (60,06%). Ποσοστό 40,69% ή 349.172 άτομα από τους εγγεγραμμένους ανέργους, είναι 30 έως 44 ετών, και 21,79% ή 187.007 άνεργοι, προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα, 45-54 ετών.

Σχεδόν οι μισοί, από τους εγγεγραμμένους ανέργους, δηλαδή 48,68% ή 417.772 άτομα, είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 60,06% είναι γυναίκες.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα, από 854.517 τον προηγούμενο μήνα.

Από αυτά 453.098 (ποσοστό 52,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.027 (ποσοστό 47,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.696 είναι «άνδρες» (ποσοστό 39,94%) και οι 515.429 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 60,06%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.455 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 78.478 άτομα (ποσοστό 9,15%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 123.111 άτομα (ποσοστό 14,35%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 349.172 άτομα (ποσοστό 40,69%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 187.007 άτομα (ποσοστό 21,79%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 102.811 άτομα (ποσοστό 11,98%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 8.091 άτομα (ποσοστό 0,94%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.001 άτομα (ποσοστό 2,10%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 277.199 άτομα (ποσοστό 32,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 417.772 άτομα (ποσοστό 48,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 145.153 άτομα (ποσοστό 16,92%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 801.094 άτομα (ποσοστό 93,35%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 14.147 άτομα (ποσοστό 1,65%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 42.884 άτομα (ποσοστό 5,00%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.803 άτομα όπου 68.687 (ποσοστό 33,38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 137.116 (ποσοστό 66,62%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.821 είναι «άνδρες» (ποσοστό 39,76%) και οι 123.982 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 60,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.429 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 11.966 άτομα (ποσοστό 5,81%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 24.692 άτομα (ποσοστό 12,00%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 83.603 άτομα (ποσοστό 40,62%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 49.636 άτομα (ποσοστό 24,12%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 30.759 άτομα (ποσοστό 14,95%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 3.718 άτομα (ποσοστό 1,81%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.808 άτομα (ποσοστό 3,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 89.101 άτομα (ποσοστό 43,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 86.576 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 23.318 άτομα (ποσοστό 11,33%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.165 άτομα (ποσοστό 83,66%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 9.711 άτομα (ποσοστό 4,72%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 23.927 άτομα (ποσοστό 11,63%).

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 173.526 άτομα από τα οποία οι 103.548 (ποσοστό 59,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 69.978 (ποσοστό 40,33%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.699 είναι «άνδρες» (ποσοστό 44,20%) και οι 96.827 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 55,80%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 181 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 8.699 άτομα (ποσοστό 5,01%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 85.742 άτομα (ποσοστό 49,41%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 39.806 άτομα (ποσοστό 22,94%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 15.079 άτομα (ποσοστό 8,69%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 721 άτομα (ποσοστό 0,42%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.473 άτομα (ποσοστό 1,43%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 64.612 άτομα (ποσοστό 37,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 83.143 άτομα (ποσοστό 47,91%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα (ποσοστό 82,35%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 9.588 άτομα (ποσοστό 5,53%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 21.041 άτομα (ποσοστό 12,13%).

Leave a Reply