ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των άνεργων για 1.135 θέσεις στην Υγεία

0

Από σήμερα, Πέμπτη, θα μπορούν να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το  Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 άνεργων στον  Δημόσιο Τομέα της Υγείας.

Ο αιτήσεις των υποψηφίων για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 άνεργων στον τομέα της Υγείας έπρεπε να γίνονται δεκτές από την 1η Αυγούστου ωστόσο λόγω τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ, οι υποψήφιοι θα μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τις αιτλησεις τους.

Σύμφωνα με τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι  άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

-Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
-Μακροχρόνια άνεργοι.
-Ευπαθείς ομάδες ανέργων.
-Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
-Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
-Ηλικία.
-Αριθμός ανήλικων τέκνων.
-Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.

Leave a Reply