Ο σύλλογος ξενοδόχων Λουτρακίου κατά του Τατουλη για τον τουρισμό

0

image

Αναϕορικά με το δελτίο τύπου που πρόσϕατα εξέδωσε η Περιϕέρεια Πελοποννήσου αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Τ.Ο.Π. στα Μ.Μ.Ε., την 18η Νοεμβρίου 2014,  έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Θεωρούμε ότι στην παρούσα συγκυρία, θα ήταν ωϕελιμότερο για όλους, η Περιϕερειακή Αρχή και οι συνεργάτες της, αντί να περιορίζονται σε χαρακτηρισμούς περί δήθεν αγνοίας των Τουριστικών Συλλογικών Φορέων μας, όϕειλε να μας είχε “διαϕωτίσει” άμεσα και με συγκεκριμένα στοιχεία και χρονοδιαγράμματα, για το πώς και το πότε, το αεροδρόμιο της Τρίπολης θα λειτουργήσει και ως πολιτικό.

 

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου εκπροσωπεί το σύνολο των επιμέρους Ενώσεων και Συλλόγων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων της Πελοποννήσου, συγκροτημένος σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου, σύμϕωνα με όλες τις νόμιμες αρχαιρεσίες και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η Περιϕερειακή Αρχή ουδόλως δικαιούται να ισχυρίζεται ότι “οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν σαϕώς μεμονωμένη έκϕραση εκπροσώπων του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου”, διότι  στο πάνελ της συνέντευξης τύπου υπήρχαν εκπρόσωποι, μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ο.Π., τεσσάρων εκ των πέντε συνολικά Περιϕερειακών Ενοτήτων της Περιϕέρειας Πελοποννήσου.

Συνεπώς, η Περιϕέρεια υποχρεούται να δεχτεί ότι οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που εκϕράστηκαν κατά την συνέντευξη τύπου, ήταν ϕωνές αγωνίας που προήρχοντο από σύσσωμο τον τουριστικό κόσμο της Πελοποννήσου, ο οποίος έχει εναποθέσει μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής προοπτικής του στον τρόπο που η Περιϕέρεια διαχειρίζεται την αναπτυξιακή πολιτική της.

 

Ταυτόχρονα, η κ. Νικολάκου, αρμόδια Αντιπεριϕερειάρχης για θέματα Ανάπτυξης και Ενημέρωσης, οϕείλει να κατανοήσει ότι με το να εκϕράζουμε τους προβληματισμούς μας, που απορρέουν μέσα από το περιεχόμενο της υπογραϕείσας ΚΥΑ σχετικά με το Αεροδρόμιο της Τρίπολης, ουδέποτε είχαμε ως στόχο την προσωπική μας προβολή, όπως μετά λύπης μας η ίδια διατείνεται, αλλά είχαμε ως σκοπό την από κοινού αναζήτηση λύσεων, έτσι ώστε να υπερκεραστούν τα προβλήματα που πιθανόν υπάρχουν. Ως επαγγελματίες του τουρισμού, γι αυτό που πραγματικά αγωνιούμε, είναι να προβάλλουμε εντατικά και αδιάκοπα το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Ανάγκη για προσωπική προβολή έχουν μόνον αυτοί που στηρίζουν τη θέση τους στην πολιτική τους εικόνα.

 

Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για την εθνική μας οικονομία και για την ενάσκηση της εν γένει επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου καθημερινά κινδυνεύουν να δημευτούν περιουσίες, να καταρρεύσουν στόχοι και να χαθεί η αξιοπρέπεια  εντίμων επιχειρηματιών, θα περιμέναμε εκ μέρους της Περιϕέρειας να επιδείξει μεγαλύτερη ωριμότητα, ευθέως ανάλογη των περιστάσεων.

 

Ο βασικός ρόλος της Περιϕέρειας ως προς τον τουριστικό σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός του «travelagency» όπου μέσω προσκλήσεων καλεί περιστασιακά τους τουριστικούς επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε ταξίδια που διοργανώνει σε διάϕορες τουριστικές εκθέσεις, αλλά θα έπρεπε να ενσαρκώνει το ρόλο του κύριου θεσμικού ϕορέα, και συγκεκριμένα,  αυτού που καλείται να καταρτίσει Στρατηγικό Τουριστικό Σχεδιασμό,  σε απόλυτη σύμπραξη και με βασικό “partner” τους παραγωγικούς ϕορείς του τουρισμού,  ενσωματώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, τις τάσεις, τις προοπτικές και τους στόχους τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε την Περιϕέρεια Πελοποννήσου να τοποθετηθεί άμεσα, ως προς τους προβληματισμούς μας:

 

o Να πάρει συγκεκριμένη θέση για κάθε μια από τις πέντε καίριες επισημάνσεις που διατυπώσαμε κατά την συνέντευξη τύπου επί του περιεχομένου της  ΚΥΑ.  

o Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες και με βάση ποιου χρονοδιαγράμματος θα τεθεί σε λειτουργία το αεροδρόμιο της Τρίπολης;

o Υπήρξε κάποιο marketing plan εκ μέρους της Περιϕέρειας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ποιο ήταν αυτό;

o Ποια είναι τα παραγωγικά τουριστικά αποτελέσματα των ενεργειών της Περιϕέρειας μέχρι σήμερα;  

o Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και το marketing plan της επόμενης πενταετίας;

o Με ποιο θεσμικό τρόπο σκέπτεται η Περιϕέρεια Πελοποννήσου να αναπτύξει συνέργειες με τους ιδιωτικούς ϕορείς του τουρισμού την επόμενη πενταετία;

 

 

Ως θεσμικός ϕορέας, ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, προσβλέπει σε δυναμικού τύπου πρωτοβουλίες εκ μέρους της Περιϕέρειας και θα επιμείνει μέχρι τέλους για όλα αυτά που απασχολούν το τουρισμό. Έως τότε, η οποιαδήποτε τακτική εξαπόλυσης διαϕόρων επικοινωνιακών “ρουκετών” προς πάσα κατεύθυνση, είναι εις βάρος του ίδιου του Πελοποννησιακού Τουρισμού και έχει ως αποτέλεσμα την απομυθοποίηση της “Μυθικής Πελοποννήσου”.

 

Με στόχο την κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου, καλούμε την Περιϕέρεια σε έναν ανοικτό, δημόσιο και ειλικρινή διάλογο, για θέματα που αϕορούν στον τουριστικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Ο τουρισμός θέλει συλλογική δράση και όραμα.

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταϕέρουμε καλύτερα.

Leave a Reply