Ο πρόεδρος των επισκευαστών Κορινθίας απαντά στις φήμες για συνεργεία που συνεργάζονται με ΚΤΕΟ

0

Screenshot 2015-03-24 20.26.55

Ξεκάθαρη απάντηση του προέδρου των επισκευαστών κο Μποζίκη για τις φήμες για ΚΤΕΟ που συνεργάζονται με επισκευαστές για να περνούν τα οχήματα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Leave a Reply