Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας ανακάλεσε την απόφαση για το κλείσιμο του Korinthian Palace

0

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε την απόφαση που αφορά το korinthian Palace.

Είμαστε εδώ είπε ο κύριος Νίκας να βοηθάμε τις επιχειρήσεις.

Το Loutrakiblog επικοινώνησε με τον κ. Νίκα και ακολούθησε η παρακάτω συνομιλία:

Ανακάλεσα την απόφαση της κ. Κόρκα η οποία λόγω συγγνωστού λάθους, υπέγραψε. Και αυτό διότι ακόμα δεν έχουμε το ΦΕΚ για την εκχώρηση της υπογραφής μου. Τα θέματα αυτά υπογράφει ο Περιφερειάρχης και εγώ δίνω το δικαίωμα της εκχώρησης της υπογραφής μετά από συνεννόηση μεταξύ μας.

Ερώτηση Πότε αναμένεται το συγκεκριμένο ΦΕΚ;

Aπάντηση Σύντομα

Ερώτηση Ανακαλέσατε μεν την απόφαση της κ. Κόρκα αλλά επί της ουσίας την αναστείλλατε λόγω προθεσμίας έως ότου η εν λόγω επιχείρηση καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

Απάντηση Σωστά. Η επιχείρηση έχει λάβει μία παράταση από τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη τον κ. Γκιολή, το χρονικό περιθώριο δεν έχει λήξει ακόμα, αναμένουμε μέσα σε αυτό το διάστημα να προσκομίσει ο επιχειρηματίας όσα του έχουν ζητηθεί.

Ερώτηση Η άδεια της εν λόγω επιχείρησης ανακλήθηκε στις 3/12/2020. Για ένα χρόνο δεν προσκομίσθηκαν τα αποδεικτικά έγγραφα. Κατόπιν δόθηκε εκ νέου παράταση από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη μέχρι την 2α/6/2022. Αν δεν τα προσκομίσει πάλι;

Aπάντηση. Θα ανακληθεί η άδεια της επιχείρησης ως ο Νόμος ορίζει.

Leave a Reply