Ο Ν.ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ για το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Κορινθίων

0

Ανακοίνωση της Πνοής Δημιουργίας


Μαρίνα στην Κόρινθο δεν είδαμε

Μαρίνα στον Κόρφο δεν είδαμε

Δεύτερη πλωτή εξέδρα στον Κόρφο δεν είδαμε

Εκβάθυνση του λιμανιού της Κορίνθου δεν έγινε

Οι υπάρχουσες μελέτες συμπληρωματικής Λιθορριπής του λιμενοβραχίονα, κάλυψης των υπόσκαφων του λιμανιού και πεζοδρόμησης της οδού Αγίου Νικολάου 800.000€ δεν εκτελέστηκαν

Στήριξη του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Άσσου που κινδυνεύει δεν είδαμε

Λιμενικό Κτίριο εντός του λιμένα δεν έγινε.

Δύο χρόνια Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου δεν έγινε απολύτως τίποτα στο τομέα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 05/11/2021

Leave a Reply