Ο Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος για τις εκλογές του Επιμελητηρίου

0

Μετά από αρκετά έτη οικονομικής ύφεσης στην χώρα μας, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις έχουν «ματώσει» ήδη αρκετά. Ειδικότερα, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας έχουν υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες λόγω της
ύφεσης. Οι συνέπειες αυτές γίνονται πιο μεγάλες στις μικρού και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής
ενημέρωσης και στήριξή τους, από τους κατεξοχήν θεσμικούς τους
φορείς, με αποτέλεσμα αυτές , ενώ θα μπορούσαν, τελικά να μην έχουν
πρόσβαση στα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξής τους. Το πρόβλημα
της ουσιαστικής ενημέρωσης και στήριξης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή μας με αποτέλεσμα
να αυξάνονται τα λουκέτα με ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή,
την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Μπροστά σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα, οι θεσμικοί
φορείς της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα το Επιμελητήριο
Κορινθίας, παραμένουν πλέον απλοί παρατηρητές και το μόνο που
κάνουν είναι να καταγράφουν και να ανακοινώνουν τα καταστροφικά
για τις επιχειρήσεις του Νομού μας αποτελέσματα.  Αυτή η κατάσταση
που οδηγεί στην αποδυνάμωση των επιχειρήσεων του Νομού μας δεν
μπορεί να συνεχιστεί, γι αυτό δηλώνω παρόν και θέτω υποψηφιότητα
για μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου Κορινθίας στη πλευρά του Δημήτρη
Ραψωματιώτη (Επιχειρηματική- Επαγγελματική Συνεργασία για την
Ανάπτυξη) που στόχο έχει την ουσιαστική ενημέρωση, στήριξη και
βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας και
ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας μέσα από
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους τους οποίους μπορούμε να
αξιοποιήσουμε προς όφελος των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του
Νομού μας. Έχουμε ως όραμα ένα Επιμελητήριο με ανοικτές πόρτες σε
όλους τους επιχειρηματίες. Ένα Επιμελητήριο που να λειτουργεί με
αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, τις δράσεις
και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία πρέπει να δώσουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία ώστε να προσελκύσουμε τους
μοναδικούς πόρους που πλέον είναι διαθέσιμοι.

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
(BA, MA, DBA)

Απάντηση