Ο φωτισμός του Ακροκορίνθου έργο προστιθέμενης αξίας

0

Άρθρο του Σαράντου Λέκκα

Στις 25 Νοεμβρίου 2012 το ekorinthos είχε φιλοξενήσει με τίτλο ο ‘Φωτισμός του
Ακροκόρινθου ’το κατώθι άρθρο μου :
” Όταν το επιβλητικότερο φυσικό Μνημείο της Πελοποννήσου με το μεγαλύτερο κάστρο όχι
μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης σε έκταση 250 στρεμμάτων και μήκος τειχών 3.000
μέτρων δεν προβάλλεται από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας με τρόπο αντάξιο της
ιστορίας του αλλά και των σύγχρονων μορφών προσέλκυσης τουριστών τότε υπάρχει
πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης.”
Ο λόγος για τον Ακροκόρινθο , το Άστρο των Άστρων , τον ανεπίληπτη και κλειδοκράτορα
της Πελοποννήσου , όπως έχει χαρακτηριστεί .
Πράγματι με ύψος 575 μέτρων ο Ακροκόρινθος τραβά το βλέμμα όλων όσων έχουν
κατεύθυνση την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα .
Το πρόβλημα εντοπίζεται στη έλλειψη επαρκούς φωτισμού του .
Ο ηλεκτροφωτισμός του, κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού πραγματοποιήθηκε το 2004 ,
καταστράφηκε στις πυρκαγιές του Ιουλίου 2007 , επανήλθε λίγο αργότερα ενώ η σημερινή
του κατάσταση θέλει τον μεφιτισμό του από δυο μόνο προβολείς .
Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο φωτισμός του Κάστρου δεν ήταν
εφικτός διότι είχαν κλαπεί τα καλώδια .
Πρόσφατη έρευνα της εφημερίδας ‘ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ’ δείχνει ότι τα καλώδια βρίσκονται στην
θέση τους, όμως κάποιοι έχουν σπάσει τους προβολείς .
Στην βάση αυτή ,εδώ και μήνες , γιατί είναι τόσο δύσκολη η αντικατάσταση τους από τους
αρμοδίους φορείς , είτε υπουργείο Πολιτισμού λέγεται αυτό , είτε περιφέρεια
Πελοποννήσου;
Υπάρχει λόγος που ένα τέτοιο επιβλητικό μνημείο μένει στο σκοτάδι;
Ποιους εξυπηρετεί μια τέτοια κατάσταση , ποιος χάνει από μια τέτοια κατάσταση, εκτός από
την ευνομούμενη πολιτεία ;
H νομιμότητα επιβάλει την υλοποίηση των αποφάσεων της πολιτείας έναντι περιθωριακών ή
οικολογικών σχεδιασμών.
Εκτός ,εάν η απόφαση ηλεκτροφωτισμού έχει αναιρεθεί .
Εφόσον κάτι τέτοιο δεν υφίσταται τότε τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας πρέπει να
επιβάλουν την νομιμότητα.
Η αντικατάσταση ή όπου επιτρέπεται η επισκευή των υλικών που έχουν καταστραφεί ,
πρέπει να γίνει άμεσα.
Ο πλήρης ηλεκτροφωτισμός του Ακροκόρινθου επιβάλλεσαι να αποκατασταθεί.>>
Σήμερα μια δεκαετία μετά ο Ακροκόρινθος βρίσκεται στο σκοτάδι και τα ερωτήματα
παραμένουν, παρά το γεγονός ότι αρκετά δημοσιεύματα θέλουν την έναρξη του
έργου επανα –φωτισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ παράλληλα με το αντίστοιχο έργο
φωτισμού του κάστρου της Μονεμβασιάς.

Ο ηλεκτροφωτισμός του Ακροκόρινθου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί άμεσα
αφού η απουσία του δημιουργεί έλλειμμα τόσο σε οικονομικό όσο και σε
πολιτιστικό επίπεδο .
Οι αιτιάσεις περί ιδιαίτερων προβλημάτων κυρίως στο τομέα της περιφρούρησης
του έργου και της διαφύλαξης του από τις δραστηριότητες των ομάδων χαλκού και
σιδήρου είναι τουλάχιστον προσχηματικές .
Υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες προφύλαξης αρκεί να τεθούν άμα την
λειτουργία του και όχι εκ των υστέρων υπό την μορφή μηνυτήριων αναφορών κατά
παντός υπεύθυνου.
Ο φωτισμός του Ακροκόρινθου θα δώσει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που
κάνουν τα μέλη του τοπικού συμβούλιου και του οικείου εμπορικού συλλόγου .
Όσοι επισκέφτηκαν την Αρχαία Κόρινθο ειδικά κατά το τελευταίο δεκαήμερο του
Αυγούστου θα διαπίστωσαν ότι οι πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων πρέπει να
ενισχυθούν από την πολιτεία με έργα που αναδεικνύουν το μέγεθος της
ιστορικότητας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος .
Το πόσο λάθος είναι η απουσία φωτισμού και ανάδειξης του Ακροκόρινθου,
φαίνεται από την σύγκριση του με τον αντίστοιχο φωτισμό του Ναού του Απόλλωνα
στο φόντο του οποίου γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Κορινθίων και
ο φαντασμαγορικός εορτασμός της Ανάστασης κατά το Πάσχα.
Ο αρχικός ηλεκτροφωτισμός είχε ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ , εκτελέστηκε από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χωρίς την εμπλοκή των υπηρεσιών του Υπουργείου
πολιτισμού με τελικό κόστος 1,88 εκ. € δίνοντας άλλη διάσταση στην ευρύτερη
περιοχή .
Πλέον η περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο με το Υπουργείο πολιτισμού και την 25 η
εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων να λειτουργούν επικουρικά .
Πλέον η περιφέρεια θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάθε επιπλέον
καθυστέρηση του έργου θα προσμετρείται ως δικό της έλλειμμα υλοποίησης έργων
μεγάλης προστιθεμένης άξιας .
Διότι ο φωτισμός του Ακροκόρινθου αποτελεί έργο μεγάλης προστιθέμενης αξίας .

ΛΕΚΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Απάντηση