Καλεσμένος του Γιώργου Γουγά στον Ηλέκτρα ήταν ο διοργανωτής του Crosstheeurocanal. 
Ανέλαβε τις ευθύνες για την αποτυχία λέγοντας πως δεν υπήρχε καμία ευθύνη από δήμο και διώρυγα.