Ο Δήμος Κορινθίων, σας εύχεται Χρονιο Πολλο! Έ, όχι, δεν είναι δικό μας λάθος….

0


Στην είσοδο της πόλης μας και αν δεν το έχετε προσέξει.
Άρα δεν είναι δικό μας το λάθος.
Χρονιο Πολλο…λοιπόν!

Απάντηση