Στην είσοδο της πόλης μας και αν δεν το έχετε προσέξει.
Άρα δεν είναι δικό μας το λάθος.
Χρονιο Πολλο…λοιπόν!