Ο Δήμος Κορινθίων υπέβαλλε πρόταση για ηλεκτρικά δανειστικά ποδήλατα

0

▶ 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝨 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢:
Υποβολή 𝝤𝝠𝝤𝝟𝝠𝝜𝝦𝝮𝝡𝝚𝝢𝝜𝝨 𝝥𝝦𝝤𝝩𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝬𝝦𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝙𝝤𝝩𝝜𝝨𝝜𝝨 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
◾ Άξονας Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»
◾ Έργο: «𝝚𝝼ί𝞂𝞆𝞄𝞂𝝶 𝞃𝝶ς 𝝡𝝸𝝹𝞀𝝾𝝹𝝸𝝼𝝶𝞃𝝸𝝹ό𝞃𝝶𝞃𝝰ς 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝙ή𝝻𝝾 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼»
📈 𝝥𝝤𝝨𝝤 𝝬𝝦𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝙𝝤𝝩𝝜𝝨𝝜𝝨: 𝟯𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 €
📋 𝝫𝝪𝝨𝝞𝝟𝝤 𝝖𝝢𝝩𝝞𝝟𝝚𝝞𝝡𝝚𝝢𝝤:
🔘 Προμήθεια 3️⃣8️⃣ 🚲 𝛋𝛐𝛊𝛎ό𝛘𝛒𝛈𝛔𝛕𝛚𝛎 𝛈𝛌𝛆𝛋𝛕𝛒𝛊𝛋ώ𝛎 𝛑𝛐𝛅ή𝛌𝛂𝛕𝛚𝛎 𝛑ό𝛌𝛈ς, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης (με δυνατότητα αύξησης του αριθμού των ποδηλάτων στην συνέχεια με ίδιους πόρους του Δήμου)
🔘 Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων αντιβανδαλιστικών θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο
🔘 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων)
🔘 Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας
🔘 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό
🔘 Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, προωθητικές ενέργειες για το Πρόγραμμα
⏩ Η υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης είναι απολύτως συμβατή και συμπεριλαμβάνεται στα ΜΕΤΡΑ και στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του 𝝨𝞆𝝴𝝳ί𝝾𝞄 𝝗𝝸ώ𝞂𝝸𝝻𝝶ς 𝝖𝞂𝞃𝝸𝝹ής 𝝟𝝸𝝼𝝶𝞃𝝸𝝹ό𝞃𝝶𝞃𝝰ς (𝝨.𝝗.𝝖.𝝟.) 𝞃𝝾𝞄 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.
#ΔήμοςΚορινθίων #Δήμαρχος #Χρηματοδότηση #Μικροκινητικότητα #ΗλεκτρικάΠοδήλατα #ΒιώσιμηΑστική_Κινητικότητα #ΓενικόςΓραμματέας

Leave a Reply