Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις

30/4/2017 ημέρα Κυριακή το Δ.Σ. ήρθε σε σώμα και

εκλέχθηκαν:

Για το Δ.Σ. :

Πρόεδρος: Μήλιος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Καλλιρης Αλέξιος

Γεν. Γραμματέας : ΚΛενιάτης Παναγιώτης

Κοσμήτορας : Δωρής Δημήτριος

Ταμίας : Γκατζογιάννης Δημήτριος

Μέλη : Ησαϊδης Γεώργιος

Μπορτζοβίτης Κων/νος

Στεργιόπουλος Χαράλαμπος

Παναγόπουλος Μάριος

Για το παράρτημα Ζευγολατιού:

Πρόεδρος : Τότος Βασίλειος

Δελώνας Βασίλειος

Μελέτσης Γεώργιος

Για την ελέγκτική επιτροπή :

1) Βερισογλάκης Θωμάς

2) Πατσιούλης Κων/νος

3) Ησαϊδης Αναστάσιος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ