Ο Βασίλης ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ απαντά αποκλειστικά στο eKorinthos σε όλα τα ερωτήματα για το χωριό του Αη Βασίλη.

Γιατί δεν ήρθε το χωριό στην Κόρινθο, αν είναι ασφαλές το χωριό για τους επισκέπτες και γιατί ψήφισε η Συμμαχία ΠΟΛΙΤΩΝ τα 20000€ για εκδηλώσεις.