Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

0

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα ο αγροτικός κόσμος θα έπρεπε να καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή και την οικονομία της πατρίδας μας. Όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίστηκε βάσει ευκαιριακών και μόνο πολιτικών χωρίς στρατηγική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός και οργάνωση για να αποδώσει καρπούς.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανέκαθεν η παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, έχοντας υπόψη ότι διανύουμε πλέον τον 6ο χρόνο της οικονομικής κρίσης και ότι είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε μέσα στα στενά περιθώρια που θέτει η Συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού, πρέπει να αναφερθούμε σε μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και των Βουλευτών τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του αγροτικού τομέα.

image

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της πολιτικής που επιθυμεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα αγροτικά ζητήματα είναι και το Νομοσχέδιο για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους Συνεταιρισμούς είναι άκρως απογοητευτική, καθώς από τους 6.500 καταγεγραμμένους μόνο οι 1.042 λειτουργούν, ενώ μόνο 15 – 20 από αυτούς παρουσιάζουν υγιή οικονομικά στοιχεία. Ως εκ τούτου η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη λειτουργία και ενδυνάμωσή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Το Νομοσχέδιο αυτό προσβλέπει κυρίως σε δύο στόχους:
Αφενός στην αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης με την εξάλειψη των παθογενειών του παρελθόντος και αφετέρου στη δημιουργία ευνοϊκότερου νομικού πλαισίου για τους μικρούς αγρότες, προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις μέσω του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται επανακαθορισμός του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων, ώστε να υπάρξει μια ενιαία βάση δεδομένων και μια σαφής εικόνα για το σύνολο των Συνεταιρισμών.
Υπάρχουν, επίσης, ευνοϊκές διατάξεις για τις συγχωνεύσεις, τη λύση και την πτώχευση υπερχρεωμένων αγροτικών Συνεταιρισμών.
Παράλληλα, θεσπίζεται ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια για τους υπάρχοντες Συνεταιρισμούς. Βασικές παράμετροι του καινούριου πλαισίου λειτουργίας είναι ο πολυεπίπεδος έλεγχος των Συνεταιρισμών από μια σειρά ελεγκτικούς φορείς, η δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη και τους φορείς αυτούς σε περιπτώσεις παραβάσεων, η ευθύνη των μελών σε σχέση με το συνεταιρισμό, οι εγγυήσεις για αποφυγή κατάχρησης εξουσίας από τα μέλη, καθώς και η πρόβλεψη ποινικών διώξεων για μια σειρά από παραπτώματα.
Όσον αφορά τώρα στο ευνοϊκότερο πλαίσιο για τους μικρούς αγρότες το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε μέλος κατέχει μία συνεταιριστική μερίδα και μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγροτικής του εκμετάλλευσης.
Διευκολύνεται, ακόμα, η διαδικασία σύστασης αγροτικού Συνεταιρισμού, ενώ συστήνεται Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους ίδιους τους Συνεταιρισμούς.
Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η ρύθμιση για τις αγορές παραγωγών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για απευθείας συναλλαγή παραγωγού και καταναλωτή αδιαμεσολάβητα.
Τέλος, για πρώτη φορά ρυθμίζονται και θέματα γυναικείων αγροτικών Συνεταιρισμών, προκειμένου η αγρότισσα να ενισχύσει το δικό της πολύτιμο ρόλο στη ζωή της επαρχίας.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων των αγροτών, όπως αυτά καταγράφηκαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2010, που θα αγγίξει τα 7 δις Ευρώ με επίκεντρο τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, μπορούν – με την ενεργή συμμετοχή των παραγωγών – να δώσουν την αναγκαία ώθηση στον πρωτογενή τομέα του Νομού και της χώρας μας.
Μια ώθηση απολύτως αναγκαία για να υπερκεραστούν οι δυσκολίες που, όντως, υπάρχουν στο εισόδημα και το κόστος παραγωγής των αγροτών.

Κόρινθος, 12 Απριλίου 2016

Γιώργος Κ. Ψυχογιός
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας,
Δικηγόρος

Leave a Reply