Με αφορμή ένα σχόλιο συναδέλφου και της συζήτησης που ακολούθησε αλλά και επειδή πρεπει όλοι να κρίνονται σε βάθος χρόνου και όχι από τις κορώνες που πετούν.

Σε αυτήν την πόλη υπάρχουνε κάποιοι που δεν ασχοληθήκαμε με τα σκουπίδια τώρα που είναι της μόδας αλλά και την εποχή που, αυτοί που τώρα αντιδρουν, στήριζαν τη λύση της Περιφέρειας.
Απόσπασμα από τη σελίδα 5-6 της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων : 

ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ, Παράγραφος 5.3.3. σελ 5-6 : Όλες οι μονάδες (δηλαδή οι τοπικές, προτεινόμενες από τους δήμους ) αφορούν μηχανική και βιολογική επεξεργασία, τεχνολογία αντίστοιχη με εκείνη που προβλέπεται για τις κεντρικές μονάδες του σεναρίου που τελικά προκρίθηκε ως πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Με άλλα λόγια, ο Πνευματικός θέλει να κάνει την ίδια διαχείριση που θέλει ο Τατούλης αλλά να την κάνει μόνος του. Αυτό θεωρείται τοπικό σχέδιο διαχείρισης ; Και είναι οικονομικά βιώσιμο ή φτηνότερο ; Αυτό στηρίζει η Πρωτοβουλία Πολιτών και ο Ψιλογιαννόπουλος ;   

Και με ποια στοιχεία τα λένε αυτά; Έχουμε ανάλυση κόστους, μισθοδοσίας, λειτουργικών εξόδων ή έτσι αυθαίρετα λέμε ότι θα είναι φθηνότερα;

Στην επόμενη σελίδα 5-7 της ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ, φαίνεται ότι η Κόρινθος έχει προτείνει την ίδια μέθοδο με αυτή του Τατούλη. Ο μελετητής γράφει ότι με την αποκεντρωμένη διαχείριση προβλέπεται ο ίδιος αριθμός σταθμών μεταφόρτωσης αλλά άλλης δυναμικότητας και πολλοί ΧΥΤΥ αλλά με διαφορετικές χωροθετήσεις. 


Τελικά η φασαρία γιατί γίνεται ; Με ποια επίσημα στοιχεία ο Πνευματικός αποδεικνύει ότι το σχέδιό του, που είναι ίδιο με αυτό της Περιφέρειας, είναι φτηνότερο ;    

Περιμένουμε απαντήσεις με στοιχεία. Θα επικαλεστώ και αυτο που είπε και ο Πέτρος Τατουλης. Ποτέ θα κάνει απόσβεση το αρχικό κόστος που είναι πρόθυμος ο Δήμος να το βάλει από τα δικά του διαθέσιμη αν δεν υπάρχει άλλη μέθοδος χρηματοδότησης.

Θ.Τ