Νοσοκομείου Κορίνθου: Aναστέλλεται η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων και μειώνονται κατά 50% τα ραντεβού

0

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid – 19 από σήμερα 13-11-2020 αναστέλλεται η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων και μειώνονται κατά 50% τα ραντεβού των τακτικών ιατρείων. Εξαιρούνται από τα ραντεβού των Τακτικών Ιατρείων όσοι ασθενείς πάσχουν από νεοπλασματική νόσο.
Επείγοντα χειρουργεία θα πραγματοποιούνται μόνο με αυστηρά
κριτήρια.
Επαναλαμβάνουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος συνοδών, παρά μόνο
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αδείας.
Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή για την λήψη όλων των απαραίτητων
μέσων προστασίας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

Απάντηση