Νέος πρόεδρος στο ΚΕΚ Κορινθίας ο Γιάννης Ροτζιώκος

0

Ο Γιάννης Ροτζιωκος είναι ο νέος πρόεδρος του ΚΕΚ Κορινθίας. Πρόκειται για μια θέση άμισθη σε ένα όμως σημαντικό οργανισμό που μπορεί να δώσει λύσεις σε ανέργους μέσω τηε εκπαίδευσης και της προώθησης τους σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο ευρύτερων και ειδικών αλλαγών για την εύρυθμη λειτουργία και την αποδοτικότητα του Κ.Ε.Κ. Κορινθίας, ορίστηκαν ως εκπρόσωποι οι κ.κ. Ροτζιώκος Ιωάννης, Βαγκόπουλος Ανδρέας, Ρούκης Γεώργιος και Παπαγιαννακόπουλος Παναγιώτης και προτάθηκαν ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΚ στις 30/10/2017, ως Πρόεδρος ο κ. Ροτζιώκος Ιωάννης και ως Αντιπρόεδρος ο κ. Βαγκόπουλος Ανδρέας.

 

Leave a Reply