Νέος αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Κορίνθιος Νεκτάριος Σπηλιώπουλος

0

Η σημερινή συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” ηταν για την συγκρότηση του ΝΕΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γ.Γ του Δήμου Κορινθίων ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Μ. Χριστάκη και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για την ομόφωνη εκλογή του στην θέση του αντιπροέδρου.

Leave a Reply