Νέο φορολογικό: Ποιοι κερδίζουν μεγαλύτερη μείωση φόρου

0

Με στόχο να διατηρηθεί το βασικό αφορολόγητο όριο αμετάβλητο στα 8.636 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να περικόψει σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος της νέας φορολογικής κλίμακας των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2020.

Το σχέδιο στο οποίο φαίνεται να έχει καταλήξει το υπουργείο Οικονομικών για την νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει:

Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.
Διατήρηση της έκπτωσης φόρου που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο αλλά μειωμένη από τα 1.950 ευρώ που ανέρχεται σήμερα στα 777 ευρώ.
Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 παιδί θα ανέρχεται σε 810 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα δίνει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ (ακριβώς). Αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο για τους φορολογούμενους με ένα παιδί θα αυξηθεί από τα 8.863 ευρώ που ανέρχεται σήμερα στα 9.000 ευρώ.
Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος έχει δυο παιδιά. Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου θα ανέλθει στα 900 ευρώ με το έμμεσο αφορολόγητο όριο να διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ.
Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το 4ο. Συνεπώς το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με τρία παιδιά θα ανέλθει στα 11.000 ευρώ ενώ όσοι έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά θα έχουν αφορολόγητο 12.000 ευρώ
Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται στη φορολογική κλίμακα, πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Έτσι η νέα φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:
– συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ,

  • συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

  • συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

  • συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ

  • συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Οι φοροελαφρύνσεις
Από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και τα νέα αφορολόγητα ποσά εισοδήματος μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες θα προκύψει μείωση φόρου:

κατά 37 έως 177 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000 ευρώ, ελάφρυνση που περιορίζεται σε 17 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000 ευρώ
κατά 20 έως 160 ευρώ για όσους έχουν 1 παιδί και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.863 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ
κατά 170 έως 420 ευρώ για όσους έχουν 2 παιδιά και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.091 ευρώ
κατά 100 έως 450 ευρώ για όσους έχουν 3 παιδιά και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 ευρώ

πηγη

Απάντηση