ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0

Νέος Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας αναδείχθηκε ο κος
Παναγιώτης Λουζιώτης,

κατόπιν ομόφωνης εντολής που έλαβε από την Γενική
Συνέλευση κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση
της την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου
Κορινθίας όπως αυτή διαμορφώθηκε είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Λουζιώτης
Α’ Αντιπρόεδρος: Πέτρος Αγραφιώτης
Β’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μποζίκης
Γενικός Γραμματέας:  Χριστίνα Οικονόμου
Ταμίας: Απόστολος Καϊλάνης
Ειδικός Γραμματέας: Μανώλης Γαϊτάνος
Μέλος: Χρήστος Μπαραφάκας

Απάντηση