Νέα συγκεντρωτικά για το Δήμο Κορινθιων

0

Ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία της καταμέτρησης.

Νανόπουλος. 62.33% 12282

Πνευματικος 37.67% 7423

Leave a Reply