Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων του “Elevate Greece” έως τις 29 Οκτωβρίου

0

Δημοσιεύθηκε νέα απόφαση παράτασης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ “Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19”, η προθεσμία για αιτήσεις ένταξης στην οποία έληγε την ερχόμενη Τετάρτη 20 Οκτωβρίου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 60.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι οι Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, http://www.elevategreece.gov.gr.

Επιδοτείται  Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο http://www.ependyseis.gr

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ή να ανατρέξουν:

–  στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Ερευνας και Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα (Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr και Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr)

–  στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. (Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. κατόπιν ραντεβού)

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ.

 

Εmail: infoepan@mou.gr

 

Ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, http://www.gsrt.gr

Leave a Reply