Νέα δεδομένα, νέα μεθοδολογία

0

Η εξέλιξη στην τεχνολογία και στη τεχνογνωσία έχει επιφέρει παρά πολλές αλλαγές στις ζωές των ατόμων, αλλαγές που επηρεάζουν έμπρακτα την καθημερινότητα τους και δημιουργούν νέες συνθήκες στη ζωή τους!

Πολλές από τις αλλαγές αυτές επηρέασαν άμεσα τη καθημερινότητα τους ή τη ζωή τους γενικότερα, ενώ άλλες επηρέασαν λιγότερο η πιο έμμεσα τη ροή της καθημερινότητά τους και των συνθηκών που την επηρεάζουν !
Όσο η εξέλιξη αυτή μεγενθύνεται και πληθαίνει, τόσο περισσότερο ερευνάται και συζητείται εάν μπορεί να μειώσει ή αν μειώνει την αξία του ανθρώπου και όσα αυτός μπορεί να προσφέρει και όσα μπορεί να δημιουργήσει και να σκεφτεί σε καθημερινή βάση!
Όπως καθετί έτσι και αυτή η ανάλυση έχει δυο όψεις. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δημιουργία μηχανών ή εφευρέσεων που αυτοματοποιούν λιγότερο ή περισσότερο τη ζωή του ανθρώπου -τόσο σε καθημερινή βάση στη ζωή του, όσο και στην επαγγελματική του εξέλιξη και καθημερινότητα- μειώνει την ικανότητα του και την αξία που μπορεί να προσφέρει θέτοντας σε κίνδυνο την ανάγκη του να παράγει και να δημιουργεί!
Φυσικά άλλοι υποστηρίζουν πως αυτή η ανάπτυξη και η εξέλιξη που ζούμε και βιώνουμε τη δημιούργησε ο άνθρωπος και η υπεραξία που δίνει σε κάθε αυτοματοποιημένη διαδικασία ο άνθρωπος τόσο στη καθημερινότητα όσο και στην επαγγελματική του ζωή δε μπορεί καμία μηχανή ή λογισμικό να την υλοποιήσει.

Φυσικά ο άνθρωπος στην εποχή μας και κυρίως η νέα γενιά έχει συνηθίσει να δέχεται έτοιμη την πληροφορία και να λειτουργεί μέσω μηχανών και λογισμικών που χρησιμοποιούν καθημερινά, που όπως υποστηρίζεται μειώνει την κριτική τους ικανότητα.

Μια τέτοια αλλαγή και διευκόλυνση στη διαδικασία εργασίας προέκυψε με τη δημιουργία και χρησιμοποίησης της ασύρματης παραγγελιοληψίας σε θέσεις εργασίας όπου φαίνεται απαραίτητη!
Ένας τέτοιος κλάδος είναι η εστίαση, η ασύρματη παραγγελιοληψία έχει διαφοροποίησει τη διαδικασία δημιουργίας και απόδοσης παραγγελιών!
Με την ασύρματη παραγγελιοληψία η διαδικασία της παραγγελίας απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο να παραδοθεί προς προετοιμασία ενώ αποτελεί μια διαδικασία εξέλιξης και αυτοματοποίησης της!
Επιπλέον με την ασύρματη παραγγελιολήψια μειώνεται το κόστος του χρόνου για την επιχείρηση αλλά και η πιθανότητα λάθους καθώς σε μεγάλο όγκο εργασίας η επιλογή είναι πιο απλή από το να τη γράψει κάποιος χειρόγραφα!
Εκτός των παραπάνω η ασύρματη παραγγελιοληψία προσδίδει μια οργάνωση στην εκάστοτε επιχείρηση εστίασης που με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελέγξει διαφορά σημεία στο τέλος της ημέρας, φυσικά είναι μια διαδικασία που εάν προκύψει οποιαδήποτε βλάβη σε δίκτυο ή κάποιο μηχάνημα της ασύρματη παραγγελιοληψία μπορεί αντίστοιχα να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή των εργασιών μέσα στην ημέρα

Leave a Reply