Ανεπίσημα αποτελέσματα από δύο εκλογικά τμήματα

Εκλογικό τμήμα 131

Νανόπουλος 130

Πνευματικος 68

Σταυρελης 54

Γκεζερλης 35

Καλλίρης 13

Εκλογικό τμήμα 144

Νανόπουλος 125

Πνευματικός 45

Σταυρελης 44

Καλλίρης 38