Ναπολέων για αλλα 4 χρόνια στον Ασσο

0

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για τις ισοψηφιες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο Ναπολέων Γιαννακουλοπουλος εκλέγεται για αλλη μια τετραετία πρόεδρος στον Άσσο.

Δείτε την εγκύκλιο.

V]Στην παρ.1 του αρ.79 του ν.3852/2010 που αφορά την εκλογή Προέδρου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, εισάγεται ειδική ρύθμιση για το τι γίνεται στις περιπτώσεις που στις εκλογές της 26ης Μαΐου υπήρξε ισοψηφία.

VI]Τροποποιείται το π.δ. 75/2011 περί ΠΕΔ και ΚΕΔΕ, ώστενα μην προβλέπεται πως στηνπρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την εκλογή Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, γίνεται και η εκλογή των εκπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. Η αλλαγή είναι αναγκαία καθώς επίκειται άμεσα η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, με το νέο π.δ. .

VII]Αντίστοιχη αλλαγή γίνεται και για τις Περιφέρειες, στο π.δ. 74/2011 περί ΕΝΠΕ.

VIII]Στην παρ.9 του αρ.160 του ν.3852/2010, που ορίζει πως «Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό», προστίθεται η λέξη «Χωρικός» πριν το «Αντιπεριφερειάρχης».

ΙΧ]Περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Για παράδειγμα, ενδεικτικά:

  • Αντικαθίστανται ξανά οι διατάξεις για τις Διοικήσεις των ΔΕΥΑ (είχαν αλλάξει πριν λίγες ημέρες με το αρ.6 του ν.4623/2019).

  • “Ορίζεται ότι για τη νόμιμη υπόσταση των διοικητικών πράξεων ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ των Δήμων αρκεί η ανάρτησή τους στη Διαύγεια. Αίρεται έτσι η ανακύψασα από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου διχογνωμία σχετικά με τη δημοσίευσή τους.”

Καλή θητεία στο νέο ΔΣ

Απάντηση