Ο Βασίλης Νανόπουλος εξηγεί τους λόγους που η συμμαχία καταψηφίζει την εγκριση των οικονομικών καταστάσεων γιατί δεν εχει γίνει έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.

Καταψήφισε και τη μείωση του κονδυλίου για αγορά κάδων.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόταση του Επιμελητηρίου για συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που σκοπό είναι να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε αυτούς και επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.