Νανόπουλος: Κοινωνικά δίκαιο ακόμα και μηδενισμός σε τέλη για ΑΜΕΑ και ανέργους

0

Screenshot 2014-12-09 18.59.17

Ο Βασίλης Νανόπουλος ζητά από το ΔΣ να εγκρίνει την πρόταση της Συμμαχίας πολιτών για μηδενισμό των τελών σε ΑΜΕΑ,πολύτεκνους και ανέργους όπως προβλέπεται από το νόμο σε αντίθεση με αυτό που ψήφισε το προηγούμενο και να ακολουθήσουν το Ν3463 που προβλέπει μηδενισμό τελών για τις 3 παραπάνω κατηγορίες.

Leave a Reply