Νανόπουλος : Επιλεχθηκε η πρόταση της Συμμαχίας για τα απορρίμματα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

0

image

Όπως είναι γνωστό  είχαμε αποχωρήσει από το προηγούμενο συμβούλιο της 6.7.2016 ζητώντας κανονική συζήτηση για το θέμα και όχι προ ημερησίας διατάξεως  .
Το λάθος της δημοτικής αρχής αναγνωρίστηκε , προγραμματίστηκε και έγινε ουσιαστική  συζήτηση που διήρκεσε περίπου 4 ώρες .Μείναμε σταθεροί στη θέση μας (όχι δεματοποιητές -όχι ΚΔΑΥ στα Εξαμίλια ) που έγινε τελικά  ομόφωνα δεκτή στο  δημοτικό συμβούλιο καθώς και η πρόταση μας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τους δήμους όπως προβλέπεται στο πρόγραμμά μας του 2014  .
Περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση των ομόφωνων αποφάσεων και θα αντιδράσουμε αν δεν τηρηθούν οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου  .
Αυτονόητο είναι ότι δεν θα επαναληφτεί ο διαγωνισμός που κηρύχτηκε άγονος με  τα ίδια  μηχανήματα τα οποία θα μείνουν αχρησιμοποίητα μετά  την πρώτη προσφυγή πολίτη που έχει έννομο συμφέρον- θυμηθείτε περίπτωση νεκροταφείου στα Εξαμίλια  .
Ο νέος διαγωνισμός πρέπει να περιλαμβάνει άλλα μηχανήματα  μικρότερου κόστους και δυναμικότητας  χωρίς δεματοποιητές και με προδιαγραφές που να επιτρέπουν  σε πολλές εταιρίες να δώσουν προσφορές  . Το όφελος για τους δημότες είναι η εξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων ευρώ  αφού τώρα η εγκατάσταση κομποστοποίησης θα γίνει σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει ο δήμος  , χωρίς ΚΔΑΥ σύμμικτων στερών αποβλήτων ,συμβατή με τον περιφερειακό σχεδιασμό  και με μικρότερης δυναμικότητας μηχανήματα , άρα επιλέξιμη και επιδοτούμενη η δαπάνη στο νέο ΕΣΠΑ .
Εάν επέμενε η πλειοψηφία και η ελάσσων μειοψηφία που είχε συνταθεί μαζί της στην πρόταση τους ,  η δαπάνη θα ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ κατ αρχήν από το ταμείο του δήμου και μέχρι 5,6 εκατομμύρια που ήταν η πρόβλεψη του 2011.
Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό πχ αποχέτευση, προμήθεια κάδων, παιδικές χαρές κλπ .
Θεωρούμε ότι η  καθαριότητα στο δήμο  απέχει πολύ από το να έχει ένα ανεκτό επίπεδο και πρέπει να βελτιωθεί άμεσα. Οι κάδοι δεν αδειάζουν έγκαιρα, δεν πλένονται όπως πρέπει ,  ο αριθμός τους δεν επαρκεί κλπ .
Επαναλάβαμε τη θέση μας που είναι να σχεδιαστεί άμεσα από το δήμο ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης που να περιλαμβάνει τις αδειοδοτήσεις των ΧΥΤΥ , την χρηματοδότηση και από  που θα βρεθεί αυτή, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κλπ .

Leave a Reply