Νανόπουλος: Αυτός είναι ο τρόπος για να παραμείνει η Συνεταιριστική Ελληνική

0

συνεταιριστικηΑυτά δήλωσε ο κος Νανόπουλος:

Παρ ότι κρατώ  όπως γνωρίζετε αποστάσεις από την συνεταιριστική  τράπεζα τα τελευταία

χρόνια , ως ιδρυτικό μέλος της και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων της Κορινθίας

αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω την παρακάτω  πρόταση η όποια θεωρώ θα βοηθήσει

σημαντικά την προσπάθεια επιβίωσης της  τράπεζας .

Οι συνεταιριστικές τράπεζες μαζί με το ΕΤΕΑΝ και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

να αποτελέσουν την νέα τράπεζα ανάπτυξης που η κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι επιθυμεί

να ιδρύσει.

Για το σκοπό αυτό προτείνω ο περιφερειάρχης ,ο πρόεδρος της ΠΕΔ και ο αντιπρόεδρος της

ΚΕΔΚΕ , οι βουλευτές της περιοχής  να επισκεφτούμε τον υπουργό ανάπτυξης την Τρίτη –

μέρα που έχω ζητήσει ήδη συνάντηση-ώστε η ανακοίνωση αποδοχής της πρότασης  να γίνει

πριν την λήξη της ημερομηνίας ανακεφαλαιοποιησης .

Η συνάντηση αυτή  θα ενισχύσει  την διασφάλιση που ζητούν οι νέοι επενδυτές για να

αγοράσουν μερίδες της τράπεζας . Στην περίπτωση αυτή πρώτος εγώ  και μετά τα μέλη της

διοίκησης του Επιμελητηρίου όπως αποφασίσαμε,  θα επενδύσουμε μαζί με άλλους

επιχειρηματίες σημαντικά ποσά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .

Με την υλοποίηση της πρότασης η  συνεταιριστική τράπεζα  την όποια ιδρύσαμε προς

όφελος των μετόχων και των επιχειρήσεων της περιοχής   θα συνεχίσει να στηρίζει τις

επιχειρήσεις και την ανάπτυξη , οι μέτοχοι να περισώσουν μεγάλο μέρος της επένδυσης

τους, οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τις  θέσεις εργασίας τους  και η χώρα θα έχει μια

τράπεζα -τη μόνη Ελληνική -στο ρόλο της παλαιάς ΕΤΒΑ .

Η πρόταση αυτή  λειτουργεί παράλληλα με τις ενέργειες ανακεφαλαιοποίησης της

διοίκησης της τράπεζας που εύχομαι να πετύχει

Απάντηση