Στο Γιώργο Γουγα στο Axion Tv μίλησε ο Βασίλης Νανοπουλος για την πολιτική επικαιρότητα.