Νανόπουλος: Θέλουμε ενα δήμο φιλικό προς τον Πολίτη, με εξωστρέφεια και σύγχρονο

0

Μια συζήτηση με το Δήμαρχο Κορινθίων για το όραμα του για την περιοχή όταν θα κατεθεί ο πρώτος προϋπολογισμός.

Στόχος μας είπε ο κ. Νανόπουλος είναι να δημιουργηθεί ένας δήμος όπου η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη θα είναι υψηλή σε συνεργασία με αυτόν.

Συμμετέχουμε στο δίκτυο των Δήμων που εντάσσονται στις βιώσημες πόλεις.

Επαφές με το εξωτερικό και εξωστρέφεια θα οδηγήσουν στην έξοδο από την απομόνωση ώστε να είμαστε ένας σύγχρονος Ευρωπαικός Δήμος.

Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης ώστε να μειωθεί η ανεργία.

Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου και διαφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

Απάντηση