Τη σύμβαση για την παραχώρηση της Δημοτικής Αγοράς έναντι πολύ χαμηλού αντιτίμου και με αποικιοκρατικους όπως χαρακτηριστικά ανέφερε όρους κατήγγειλε ο Βασίλης Νανόπουλος.