Να μην προχωρήσει στη δημιουργία του δικού του εργοστασίου ο Δήμος Κορινθίων μέχρι να τελεσιδικησει η σύμβαση της Περιφέρειας γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η οποία επένδυση του Δήμου να περάσει στη δικαιοδοσία του αναδόχου και να χάσει χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα έργα.