Ο Βασίλης Νανόπουλος σχολίασε τον προϋπολογισμό που ψήφισε το ΔΣ λέγοντας πως είναι η πρώτη φορά που κατατέθηκε ένας ειλικρινής προϋπολογισμός που όμως δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα της Κορινθιακης κοινωνίας. 

Η Συμμαχία Πολιτών ήθελε περισσότερα κονδύλια για την Καθαριότητα, αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές δομές.