Να το ελαφρύνουμε με Γεώργιο Σουρή γιατί πάει να σοβαρέψει λόγω άγχους.

0

Μας το έστειλε ο φίλος Νίκος Ξένος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
Τα ονόματα συμβούλων εἰς τοὺς τοίχους κολλημένα !
Και δεν παύουνε ἀκόμη να κολλούνε ὁλοένα.
Σ’ όποιον δρόμο σταματήσῃς καὶ ἀπ᾿ ὅπου κι ἂν περάσης
Ένα όνομα συμβούλου τυπωμένο θὰ διαβάσης.
Με συμβούλους τὰ σοκάκια ἐπλημμύρησαν κι’ οι δρόμοι, Μαγαζιά, ταβέρνες, μάνδρες καὶ ἀπόπατοι ἀκόμη.

Τί συμβούλων ἀφθονία! ἑκατὸν πενήντα τόσοι ! Κ’ ὁ καθένας μας δεν ξέρει ποὺ τὴν ψήφο του να δώση, Μὰ κι᾿ ἐγὼ ἐκεῖ ποὺ τρέχω πάντα πίσω μου κυττάζω, Γιατί μεσ’ στὴν τόση φούρια καὶ τὴν τρέλλα των τρομάζω Μήπως κανενός συμβούλου μεσ’ στο δρόμο του καπνίση Και για χάζι τ’ όνομά του εἰς τὴ ράχη μου κολλήση.

1883 Γ. Σουρής

Leave a Reply