Μπορείτε να φανταστείτε αυτήν την εικόνα, όταν βλέπετε αυτήν;

Πάνω στις πέτρες χάραζαν
          δρόμους τα σαλιγκάρια
       κι ο ήλιος μας τους διάβαζε
               κι έλεγε ιστορίες
  για τους ανθρώπους που δωσαν
         μορφή σ’ αυτές τις πέτρες
         τον άνεμο και τη βροχή
           που άφησαν σημάδια.
          
           Οι πέτρες είναι ανοικτό
            βιβλίο που διαβάζουν
            αρχαιολόγοι, ποιητές
              αλλά και γεωλόγοι.
      Οι πέτρες που τις χάιδεψαν
            κτίστες και λιθοξόοι
     κι έφτιαξαν σπίτια και ναούς,
              μέγαρα, πυραμίδες
       είναι οι πέτρες που κοιτάς
             ανάμεσα στα χόρτα
       και χάραξες, με τον σουγιά,
                μια ημερομηνία.
         Καρτσωνάκης Πάν 2010
    Κορινθίοις δέ τοίς επινείοις τά ονόματα Λέχης
              καί Κεγχρίας έδοσαν, Ποσειδώνος είναι
               καί Πειρήνης τής Αχελώου λεγόμενοι:
      πεποίηται δέ έν Ηοίαις μεγάλαις Οιβάλου
                          θυγατέρα είναι Πειρήνην…
     …έστι δέ έν Λεχαίω μέν Ποσειδώνος ιερόν
                             καί άγαλμα χαλκούν.
        Α.Σκιάς, ο πρωτεργάτης τών ανασκαφών
                            στόν αρχαίο λιμένα.
Μέ τήν πάροδο τών ετών, όλο καί περισσότερα
    ευρήματα αντικρύζουν τό Κορινθιακό φώς…
           …αλλά, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, σέ άσχημη
                  έως οικτρή κατάστασι…
         έν ώ άλλα έχουν χρησιμοποιηθή
            ώς δομικό υλικό β’ χρήσεως…
Όπως μάς πληροφορή ο αείμνηστος Δ.ΠΑΛΛΑΣ,
              ο ανασκαφέας τής παρακείμενης
            παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
390997-13333655.jpg
      “…ευρέθησαν εντετειχισμένοι δύο αρχαίοι
         πώρινοι σφόνδυλοι κιόνων έν αυστηρά
         αντιστοιχία πρός ό,τι είχε παρατηρηθή
                       είς τόν όμοιον τοίχον…
            …παρεντεθειμένοι δέ προφανώς
         διά νά χρησιμεύσουν ώς υπόβαθρα
                           κιονοστοιχίας…”
      (Πηγή: ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
         ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958, σελ.107)
Στήν δέ ανατολική πλευρά τού λιμένος, επιζεί
      ( ώς έκ θαύματος ), τό τελευταίο κατάλοιπο
                       τού Διατειχίσματος…
 “…επεκδραμόντες πελτασταίς έκ τού επί Λέχαιον
         τείνοντος τείχους…(Ξενοφ.Ελληνικά)
         Ανεπανόρθωτη καταστροφή προκάλεσε
    η διέλευσις τών σιδηροδρομικών γραμμών,
                     νοτίως τού λιμένος…
    …καθώς καί η εγκατάστασις ιχθυοτροφείου,
                          βορείως αυτού.
                      Η χαριστική βολή δόθηκε
                      μέ τήν επιχωμάτωσι
                καί τό κλείσιμο τού διαύλου
    πρός τίς εσωτερικές λεκάνες τού λιμένος.
Το λιμάνι του Λεχαίου, 
ήταν το δυτικό λιμάνι της Αρχαίας Κορίνθου.
Υπήρξε ένα θαύμα τεχνογνωσίας και τεχνολογίας,
που αντιγράφτηκε πρώτα από τους Καρχηδονίους
               και μετά από τους Ρωμαίους.
            Πήρε το όνομά του από τον Λέχη,
        γιό της Πειρήνης και του Ποσειδώνα.
Βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο και συνδεόταν
   με την πόλη της Κορίνθου με μακριά τείχη,
              συνολικού μήκους 2.300μ.
     Ανάμεσα στα τείχη, υπήρχε η διάσημη
                      οδός του Λεχαίου.
   Δείτε το βίντεο,  όπου υπάρχουν 
και κινηματογραφικές σκηνές
από την συγκεκριμένη είσοδο 
του αρχαίου λιμανιού, 
από την πλευρά των αμμόλοφων.

Μπορείτε να φανταστείτε αυτήν την εικόνα;