Μόλις πριν από λίγο το λιμενικό ανέσυρε τη σωρό αγνώστου από τα Ίσθμια.

0

Μόλις μάθουμε νεώτερα θα σας ενημερώσουμε.

Απάντηση