Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την Ευρωπη

0

Έρευνα του Γιώργου Λούκα

-ΤΗΕ ΕVERYMAN…TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-

Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του καλοκαιριού, δυστυχώς και ευτυχώς δεν το πέρασα σε μια παραλία μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά κυρίως μόνος διασχίζοντας επτά χώρες, διερευνώντας στάσεις και αντιλήψεις των Ευρωπαίων για σημαντικά ζητήματα, τόσο για το μέλλον της Ευρώπης, όσο και για επιμέρους ζητήματα όπως το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Τι συμπεράσματα προέκυψαν άραγε;; Η στατιστική και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Η έρευνα έγινε με τη μορφή ερωτηματολογίων που αφορούσαν τρεις παράγοντες:
Α. Τα συναισθήματα που τρέφουν οι πολίτες της Ευρώπης για τους «Ξένους» γενικά και τα αισθήματα που τρέφουν για έναν ξένο( εμένα) ειδικά, που «τρέχει» για έναν σκοπό.
Β. Τις στάσεις των Ευρωπαίων προς τους μετανάστες-πρόσφυγες.
Γ. Τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή , αλλά και την εθνική τους ταυτότητα.
Τέλος, διερευνήθηκε μεμονωμένα μέσω ερωτήσεων που αφορούσαν το θέμα των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών ,η άποψη των πολιτών της Ευρώπης για το ποια πρέπει να είναι η πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί στις χώρες τους.
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν είναι σημαντικά και μιας και ο χρόνος και ο χώρος δεν το επιτρέπει, καταθέτω τα σημαντικότερα( αναλυτικά θα κατατεθούν στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι Έλληνες επιθυμούν σε ποσοστό 75% μείωση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών. Ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όταν για παράδειγμα οι Γερμανοί ζητούν μείωση 10% , αύξηση 38,6% και 51% δηλώνουν ότι επιθυμούν οι ροές να μείνουν στα ίδια επίπεδα. Σημαντικό εύρημα είναι ότι οι κεντρικές χώρες της Ευρώπης φαίνονται να είναι περισσότερο εξοικειωμένες με τον «ξένο», καθώς κατά κύριο λόγο φαίνεται να επιθυμούν μια σταθεροποίηση της κατάστασης.
Σε βιωματικό επίπεδο βέβαια το οποίο μετρήθηκε βάσει των απορρίψεων που υπέστησα στις διάφορες χώρες, ξεχωρίζουν οι ακραίες απορρίψεις σε Αυστρία- Γερμανία με ποσοστό 90% σε ηλικίες άνω των 40 ετών. Να σημειωθεί ότι οι προσεγγίσεις υλοποιούνταν σε ανθρώπους που φαίνονταν να είχαν ελεύθερο χρόνο, ύστερα από παρατήρηση, σε πάρκα, σε καφέ και όχι σε «βιαστικούς» περαστικούς. Επίσης, εντυπωσιακό ήταν το ποσοστό απορρίψεων στα κεντρικά σημεία πόλεων ή πρωτευουσών, καθώς και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα(κοινό σημείο αναφοράς σε όλα τα κράτη). Σε αντίθεση με την επαρχία όπου οι απορρίψεις φαίνεται περισσότερο να ήταν είτε από άγνοια είτε από μη εξοικείωση των κατοίκων με τα ερωτηματολόγια και την έρευνα.
Σημαντικό στοιχείο εθνικής ταυτότητας για όλους τους λαούς αποτελεί η διατήρηση της εθνικής τους γλώσσας, ενώ η ιθαγένεια παρουσιάζει μέτριο ή και μικρό ενδιαφέρον με εξαίρεση τους γείτονες μας της Β. Μακεδονίας που την θεωρούν σημαντικό στοιχείο εθνικής ταυτότητας. Τέλος η κουλτούρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Β. Μακεδονία, και η Σερβία.
Γενικά παρατηρείται μια ουδέτερη-ρευστή στάση προς την Ε.Ε. όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα, εργασία, πολιτική οργάνωση. Είναι σαν να λένε , αναγνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας σκοπός, αλλά όπως έχει υλοποιηθεί δεν μας καλύπτει. Στοιχείο που παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες. Πιο έντονη θα μπορούσαμε να πούμε η αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας εκδηλώθηκε σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Αυστρία.
Τα συναισθήματα για τους μετανάστες-πρόσφυγες, δεν είναι αρνητικά. Βέβαια αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με αυτούς που απέρριψαν την έρευνα που πιθανόν να ήταν αρνητικοί ευρύτερα, όχι μόνο ως προς εμένα, αλλά και ως προς τους μετανάστες-πρόσφυγες. Σημαντικό εύρημα είναι ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστρία θέτουν δυναμικά και το ζήτημα της ισότητας ευκαιριών ως προς την εργασία ανάμεσα στους μετανάστες και γηγενείς.
Στο στοιχείο που υπήρξε ταύτιση από όλους τους λαούς είναι ότι θα ήθελαν περισσότερη συνεργασία. Ευχολόγιο; Ενθαρρυντικό; Ή μια σημαντική τάση προς μια αυθεντική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανθρώπων και όχι απλώς οικονομιών;
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε αντίθεση με την Γκρέτα η έρευνα μου δεν πήρε την έκταση που ίσως θα έπρεπε να πάρει. Φυσικό είναι μιας και αφορούσε τον ξένο και ως κοινωνική δράση-πείραμα έπρεπε να είμαι και να φαίνομαι σαν ξένος. Φυσικά παίζει ρόλο, ότι ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη και δεν εξυπηρετούσε κάποιο ειδικό συμφέρον, παρά μόνο την προσωπική μου περιέργεια και αναζήτηση. Η κοινοποίησή της όμως, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μας αφορούν όλους.
Το πιο σημαντικό από αυτά όμως φίλες και φίλοι, είναι ότι ο απλός κόσμος δεν έχει τίποτα ,μα τίποτα να χωρίσει.. Το μόνο που μας χωρίζει είναι η άγνοια και η κακή πληροφόρηση. Η ταξική ανάλυση χωράει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι η κύρια..Η επόμενη μεγάλη αλλαγή θα γίνει από όλους μαζί και δεν θα έχει μια τάξη ως κινητήρια δύναμη, μιας και η αλλοτρίωση έχει αγγίξει τους πάντες και το «φως» μπορεί να είναι ορατό από όλες τις μεριές.

Απάντηση