Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τον Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Αγίων Θεοδωρων

0

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του παραρτήματος Αγίων Θεοδώρων του Ερυθρού Σταυρού με εισηγητές το Δημήτρη Βασιλείου και το Μίλτο Σοφό.

Την. Πέμπτη 8/7/2021

Απάντηση