Μια νέα πρόταση του Δήμου Νεμέας πήρε ένταξη μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

0

Ειδικότερα στις 30/9/2021 με αρ. πρωτ. 6300 και ΑΔΑ 9ΕΘ14ΜΤΛ6-ΔΣΟ εντάχτηκε το
έργο με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Πατώκου στην κοινότητα Νεμέας και χώρου
μνημείου στην κοινότητα Λεοντίου Δήμου Νεμέας».
Η πράξη αυτή είναι προϋπολογισμού περίπου 200.000 € και αφορά την αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση των δυο πλατειών αυτών ώστε ν’ αναδειχθούν σταδιακά
περιοχές που αποτελούν τοπόσημα στο Δήμο μας.
Η προσπάθεια για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα αρχίζει να αποδίδει
«καρπούς» καθώς είναι η 4 η πρόταση που εγκρίνεται στο Δήμο Νεμέας και στο άμεσο
μέλλον περιμένουμε και τις εγκρίσεις χρηματοδότησης αρκετών ακόμη έργων σε δράσεις
υποδομής και ανάπτυξης που έχουν υποβληθεί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Leave a Reply