Μια ξεχωριστή βραδιά στον Αγιο Βασίλη με τις “Πλειάδες”

0

Πολυφωνικές διαδρομές από την Ήπειρο
ως τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Στο συναυλιακό πρόγραμμα «Πολυφωνικές διαδρομές από την Ήπειρο ως τα
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο» έχοντας σαν βάση το ηπειρώτικο πολυφωνικό
τραγούδι, το οποίο ως Πλειάδες υπηρετούμε με σεβασμό κι αγάπη από το
2006, διευρύνουμε το φωνητικό μας ρεπερτόριο, συμπεριλαμβάνοντας
τραγούδια κι από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Επτάνησα, Μακεδονία,
Θράκη, Στ. Ελλάδα κ.ά.), από Κύπρο, Περσία, Βουλγαρία κ.ά.. Με οδηγό την
πολυφωνία, την ομαδικότητα και το κέφι για τραγούδι, προσκαλούμε το κοινό
μας σε μια ενεργητική συμμετοχή σ’ αυτές τις συναρπαστικές διαδρομές του
ήχου, της μνήμης, της ζωής.

Leave a Reply