Μια εκπληκτικη μουσική βραδια στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου

0

Οργάνωση (ΚΕ.Π.Α.Π) 
Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβαλλοντος Δήμου Κορινθίων
Στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου🌻
Κυριακή 18 Αυγούστου Ωρα 20.00
Σαβίνα Γιαννατού και Κώστας Γρηγορέας

Απάντηση