Μετα τα χιόνια και σεισμός;

0

Συχνή σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται σήμερα στην περιοχή με ελάχιστους όμως να γίνονται αισθητοι.

Απάντηση