Συχνή σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται σήμερα στην περιοχή με ελάχιστους όμως να γίνονται αισθητοι.